Feide

For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester:

Logg inn med Feide

Velkommen til Makroøkonomi læringsressurs

Læringsressursen gir deg som makroøkonomistudent pedagogiske og eksamensrelevante verktøy for å lykkes i faget. På læringsressursen kan du se videoveiledninger for flere av oppgavene i oppgaveboka, løse flervalgsoppgaver, simulere Keynes-modeller og jobbe med Excel-oppgaver.

Læringsressursen er utviklet i samarbeid med flere fagansvarlige og er tilpasset ulike eksamensformer. Du får tilgang til den gjennom en e-nøkkel som følger med når du kjøper oppgaveboka Makroøkonomi. Oppgaver og løsningsforslag.

Kjøp oppgaveboka

Makroøkonomi. Oppgaver og løsningsforslag inneholder oppgaver og gjennomarbeidede løsningsforslag i tilknytning til Makroøkonomi av Steinar Holden.